Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Förbättrad nitrifiering med hjälp av biobädd

Cirkulation 7/10

I Jämshög, Olofströms kommun, togs den nya biobädden vid reningsverket i drift för några månader sedan. Nu räknar verksamhetsansvariga med att äntligen kunna klara kommande utsläppsvillkor avseende framförallt ammoniumkväve. Men vägen hit har varit både lång och snårig.

Reningsverket i Jämshög är beläget cirka fem kilometer söder om Olofström och tar emot avloppsvatten från merparten av kommunens invånare med en anslutning motsvarande cirka 12 400 pe. Anläggningen togs i drift 1970 och några år senare erhöll kommunen dispens av Naturvårdsverket från skyldigheten att söka tillstånd för utsläpp av renat avloppsvatten till recipienten Holjeån. Det ändrades 1997 då Länsstyrelsen i Blekinge med stöd av miljöskyddslagen fastställde provisoriska utsläppsvillkor för totalfosfor (0,3 mg/l), BOD7  (10 mg/l) samt ammoniumkväve (8 mg/l) att gälla under en prövotid på tre år. Något generellt krav (enligt EU) avseende utsläpp av totalkväve ställdes dock inte. Villkoret för ammoniumkväve avsåg dessutom enbart perioden juni till oktober.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid