Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Fettavskiljare i en annan form

Cirkulation 6/14

Att komma tillrätta med fett i avloppet är ett gammalt bekymmer. Nytänkande med fettavskiljare som gränsar till minireningsverk med bakterier är något som har både tillskyndare och kritiker.

Text/Anders Karlsson

Fett i avloppet har i alla tider ställt till besvär för ledningsägare och brukare. Där ­avloppsvatten flyter långsamt och vid svackor upptäcks fettavlagringar vid rörinspektioner. Även i pumpstationer syns fettringar vid de nivåer där vattenytan blir stående en tid. Följden blir att vattnet inte tar sig ­vidare tillräckligt snabbt på grund av minskad ledningsdimension. Rören fylls och källaröversvämningar kan vara ett faktum. Fettsyrorna gör betongrören sårbara genom att korrosionen ökar snabbare. Fettet kan även påverka processen vid reningsverket. Det försämrar arbetsmiljön och luktproblem är vanliga kring sådana anläggningar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid