Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Fel i publikation från Svenskt Vatten

VA-aktuellt

Det har smugit sig in ett fel i Svenskt Vattens publikation P95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Det är faktarutan om nitrifikationshämning överst på sid 13 som inte är korrekt. Den riktiga versionen finns att hämta på Svenskt Vattens hemsida under Miljö och Avlopp/slam, Uppströmsarbete. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid