Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

EU-pengar till fordonsgasprojekt

VA-aktuellt

Biogasprojektet Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU (BioGaC) får medfinansiering från TEN-T (transeuropeiska nätverket för transporter). I projektet ska man ta fram en modell för hur man snabbt, affärsmässigt och säkert introducerar biogas/naturgas som fordonsgas på marknaden där det saknas ett befintligt gasnät. I praktiken innebär det här att projektet bidrar till fler tankställen i norra Sverige och att fler tankställen projekteras för framtiden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid