Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

EU kan komma att reglera läkemedelsrester

VA-aktuellt

För första gången i EU:s lagstiftning finns nu ett förslag om att reglera halterna av läkemedelsrester i vattendragen. Går det igenom kan det få stora konsekvenser för avloppsreningsverk med små recipienter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid