Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ett långsiktigt arbete med enskilda avlopp

Cirkulation 1/09

I Ronneby kommun finns cirka 6 000 enskilda avlopp. I slutet av 1990-talet genomfördes en heltäckande inventering och kontroll av dessa. Nära 1 700 anläggningar klarade inte miljönämndens krav på tillfreds­ställande utformning. År 2001 ­anmodades därför berörda ­fastighetsägare att inom tre år ­åtgärda påpekade brister.

Idag är nästan alla enskilda avloppsanläggningar i Ronneby kommun avklarade.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid