Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Enkel teknik för att minska kväveutsläpp

Cirkulation 1/11

Förvärmning av avloppsvatten ska ge förbättrad kväverening. Just nu pågår uppbyggnaden av ett försök vid Hammarby Sjöstadsverket i Stockholm med en enkel teknik för optimering av kväverening vid svenska reningsverk.

Genom att förvärma inkommande avloppsvatten och ge det en temperatur på cirka 20 grader Celsius borde kvävereningsprocesserna vid landets reningsverk kunna bli mer effektiva. Osk­ars­hamns kommun vill tillsammans med företagen Emerson Process Management AB och Jayway, testa tekniken vid Ham­marby Sjöstadsverket i Stockholm. Värmen ska komma från överskottsenergi, till exempel fjärrvärmereturen, och metoden ska utmana det nordiska klimatet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid