Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

En unik lösning för slamavvattning

Cirkulation 4/10

På Käppalaverket på Lidingö har man sedan något år tillbaka en unik lösning för slam­avvatt­ning. Kemicond-processen i kombination med ett avvattnings­system från livsmedelsindu­strin gör slammet så torrt att det dammar. Vägen dit har dock varit lång.

Hallen för slamavvattning på Käpp­alaverket ser inte riktigt ut som på andra reningsverk. Där står fyra reaktorer på en rad och fyra kolvpressar i en annan. Hallen luktar inte heller som på många andra reningsverk. Slammet luktar inte ammoniak här. Processansvarige Andreas Thunberg beskriver det istället som en svag kemisk doft men den är betydligt behagligare än det slam annars doftar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid