Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Effektiva våtmarker

VA-aktuellt

De anlagda våtmarkerna inom Kävlingeåprojektet minskar kvävetransporten till havet med 108 ton per år – ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen. Det är en av slutsatserna i slutredovisningen av Kävlingeåprojektet som nu presenteras. Utvärderingen har genomförts av extern expertis.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid