Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Effektiv fysisk barriär med hjälp av ultrafilter

Cirkulation 4/11

Ultrafilter är en effektiv fysisk barriär mot mikrobiologiska föroreningar. Satsningen på ­ultrafilter på Lackarebäcks ­vattenverk är den största inves­teringen på Göteborg Vatten sedan verket byggdes 1968.

Lackarebäcks vattenverk i Göteborg ska förses med ultrafilter samtidigt som produktionskapaciteten ska utökas. Efter år av planering ska bygget komma igång under 2012. Lackarebäcks vattenverk har i princip parallella behandlingslinjer fördelade på två beredningsdelar, den norra, Nord, och den södra, Syd. I den första etappen är det Nord som ska få ultrafilter och samtidigt kompletteras med fler kolfilter. Rambudgeten är på 700 miljoner kronor men då ingår även förutom ultra- och kolfilter, ställverk, reservkraft och nya byggnader för ultrafilter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid