Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Dagvattendammar kan användas mot prioriterade ämnen

VA-aktuellt

Dagvattendammar kan användas i förebyggande syfte och förhindra att prioriterade ämnen transporteras till nedströms liggande recipienter. Det visar studien “Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten” från Svenskt Vatten Utveckling.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid