Annons Kamstrup 2024

Dags att skörda slamvassbäddarna

Cirkulation 3/11

De vassbäddar för slambehandling som anlades för 10 – 15 år sedan börjar ha levt sin första beräknade livscykel. Frågan är hur de fungerat och om man hittar någon avsättning för det avvattnade slammet.

Vassbäddar för slambehandling blev relativt vanligt i Sverige åren runt sekelskiftet. Vid en genomgång har Cirkulation identifierat 30 kommuner som anlade vassbäddar från 1995 till 2008. Genomgången visar att många vassbäddar inte alls når upp till de slambehandlingsvolymer som var tänkta från början, men också att många kommuner idag är rätt nöjda med sina vassbäddar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid