Annons Kamstrup 2024

Daggmaskar bra på latrinkompostering

Cirkulation 1/08

Daggmaskar hjälper till vid ­kompostering av latrin från ­enskilda fastigheter. Ett företag utanför Hörby har utvecklat en produkt som genom att skilja toalettdelen från det övriga ­avloppsvattnet, uppfyller Naturvårdsverkets nya krav på reducering av kväve och fosfor.

Som forskare vid Sveriges lantbruks­universitet, Ultuna i Uppsala, doktorerade Astrid Lofs på daggmaskarnas ekologi och populationsdynamik i åkermark. Med dessa kunskaper utvecklade hon under 80-talet olika metoder för kom­postering av flytande avloppsslam med hjälp av daggmaskar. Hon har också utveck­lat metoder för kompostering av organiskt avfall från exempelvis livsmedelsindustrin.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid