Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Cirkulation frågar: “Vattenmyndigheten kan få andra att sätta fart på sina hjul”

Cirkulation 7/11

Med nuvarande tempo riskerar Sverige att misslyckas med att nå god vattenstatus till 2015. Det konstateras i en rapport över åtgärder enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2010. Till exempel saknas fortfarande många vattenskyddsområden för dricksvattentäkter. Dea Carlsson är vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattenmyndighet.

Vad är det som inte fungerar i arbetet att få igång åtgärderna?

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid