Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Cirkulation frågar: “Vår vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten”

Cirkulation 1/10

Per Stenbeck är generalsekreterare för nybildade Wateraid Sverige. Orga­nisationen är internationell och tilldelades Stockholm Water Prize 1995.

Per Stenbeck har 30 års erfarenhet av att arbeta i ideella organisationer, bland andra Rädda Barnen, Green­peace Norden och till för ett år sedan Unicef i Genève där Per var ansvarig för insamlingsverksamheten i världen. 2009 hoppade han på en ny utmaning; att lansera en betydligt mindre känd organisation i Sverige, nämligen Wateraid.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid