Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Cirkulation frågar: “Sårbarheten för de här ämnena är väldigt bekymmersamt”

Cirkulation 6/12

Uppsala Vattens planeringschef Sven Ahlgren är bekymrad över fynden av låga halter PFOS och PFHxS (hexansulfonat) i Uppsalas dricksvatten. Problemet ­liknar i viss mån det som finns i Tullinge.

I början av september offentliggjorde Upp­sala Vatten att två perfluorerade alkylsyror, PFOS och PFHxS, upptäcks i mycket låga halter grund- och dricksvatten. I delar av Uppsala var den uppmätta nivån cirka 50 ng/l i dricksvattnet, vilket är långt under det föreslagna gränsvärdet på 350 – 1 000 ng/l.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid