Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Cirkulation frågar: “Läkemedelsrester är det vi verkligen ska sätta på kartan”

Cirkulation 3/13

Clear ska sätta Kristianstad på vatteninnovationskartan. Aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi ska samarbeta i projektet. Malmberg Water har engagerat sig i projektet. VD är Johan Möllerström.

Clear Lab kallas den forskningsdel som ska bli ett samlingsnamn för utvecklingsprojekt relaterade till vattenrening. Det är Högskolan Kristian­stad, C4 Energi AB, Malmberg Water AB, Utvecklingsstiftelsen Sparbanken 1826 och KK-stiftelsen som tillsammans satsar sju miljoner kronor under tre år för att utveckla nya analysmetoder och tekniska lösningar för vattenrening och biogasproduktion. Målet är att bidra till ett hållbart kretslopp av näringsämnen och rent vatten i samspelet mellan stad och landsbygd.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid