Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Cirkulation frågar: “En fällande dom kan få påverkan på hela Sverige”

Cirkulation 8/12

Kan man tvinga en väl fungerande avloppsreningsanläggning att lägga ned med hänvisning till miljökvalitetsnormer? Det är en fråga som kommunägda Västervik Miljö och Energi (VME) ställer. Problemet gäller tillståndsprövningen för Gamleby reningsverk och kan få konsekvenser för hela landet. Ruben Öberg, affärsområdeschef för VA på VME, berättar.

När VME sökte nytt tillstånd för Gamleby reningsverk så fick man ett tidsbegränsat tillstånd fram till 2017. Sedan ska reningsverket läggas ned och ersättas med en överföringsledning till kommunens centrala reningsverk, enligt en dom. Lösningen är oerhört kostsam och sämre för miljön, enligt VME som nu fått prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Målet avgörs 5 mars 2013.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid