Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Cirkulation frågar: “Det här är en viktig utredning för framtiden”

Cirkulation 7/13

Den statliga utredningen En trygg dricksvattenförsörjning har inletts. Syftet med utredningen är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för dricksvattenområdet på kort och lång sikt och, om behoven finns, föreslå lämpliga åtgärder.

Regeringens direktiv till dricksvattenutredningen specificerar ett antal områden som ska behandlas för att säkra landets framtida dricksvattenförsörjning. Utredningen leds av Gunnar Holmgren, idag chef för Ståthållarämbetet vid Kungliga hovstaterna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid