Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Cirkulation frågar: “Det gynnar oss att ha en samordnad information”

Cirkulation 4/13

Peter Ridderfjärd är projektledare för Telges utbyggnad av VA, stadsnät och förstärkt elnät i Dammkärr och Vattubrinken i Södertälje kommun. Genom en strukturerad kommunikationssatsning försöker man göra utbyggnaden så enkel som möjligt för alla.

Berätta lite om projektet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid