Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Cirkulation frågar: “Är våra vattenverk förberedda för den här kvalitetsförändringen?”

Cirkulation 6/09

Under flera år har det erbjudits inspirationsdagar för dricksvattensäkerhet med risk-och sårbarhetsanalyser. Länsstyrelserna håller i dagarna med hjälp av en samfinansiering från Livsmedelsverket.

Robert Jönsson, hydrogeolog på Vatten & Miljöbyrån i Luleå, har tillsammans med kollegan Ann-Sofie Wikström samt Per-Erik Nyström och Chri­stina Nordensten på Livsmedelsverket åkt land och rike runt i vattenförsörjningens tjänst.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid