Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Brister i infiltrationer och markbäddar

VA-aktuellt

Den dominerande typen av enskilda avlopp i Sverige – traditionella markbäddar och infiltrationer – tycks avskilja fosfor mycket sämre än man hittills har trott. Filterbäddsteknik med reaktiva material kräver å andra sidan mycket energi vid tillverkningen. Det visar ett forskningsprojekt som har utförts av en forskare vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid