Annons Kamstrup 2024

Bristande kunskap om avfallskvarnar

Cirkulation 5/12

Avfallskvarnar är bekvämt för hushållet, ger högre utsortering av matavfall men kan påverka vissa processer vid reningsverk negativt.

Avfallskvarnar lämpar sig bäst i tätt byggda områden. Särskilt lämpligt är det i nybyggda bostäder. Då går det att få en optimal lösning där matavfallet går till en gemensam tank.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid