Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bräddvattenreningen fungerar utmärkt

Cirkulation 5/09

Det särskilda reningsverk som sköter bräddvattenreningen i Karlskoga fungerar bra och driftchef Tomas Nermark är nöjd med satsningen. En av fördelarna är att huvudreningsverket får en mycket jämnare tillströmning av avlopp.

Vid årskiftet 2007/08 invigdes äntligen bräddavattenreningen i Karl­skoga, den så kallade Actiflo-anlägg­ningen. Ett extra reningsverk som är igång med full effekt på 7 – 8 minuters starttid.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid