Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bräddning ledde till badförbud

VA-aktuellt

En krånglande pumpstation i Hjältevad, Eksjö kommun, har lett till bräddningar som gör att kommunen nu stänger Ingatorps badplats på grund av förhöjda halter av e-colibakterier. Eksjö kommun arbetar nu med en utökad provtagning för att konstatera hur förhållandena utvecklas. Ledningsnätet undersöks också för att konstatera om det finns något stopp i systemet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid