Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bort med uran ur dricksvattnet

Cirkulation 3/10

Uran i dricksvatten har länge varit ett icke-problem. Uran mäts inte och märks inte. Trots det så finns det på sina håll i landet. I Uppsala pågår försök med reningsmetoder.

I slutet av februari slog lokalradion i Upp­sala på stora trumman. –œUppsalas kommunala dricksvatten har fyra gånger så höga uranhalter än vad som rekommenderas av livsmedelsverket och WHO–¦– Planeringschef Sven Ahlgren fick förklara så gott det gick att man studerat frågan under lång tid men att tekniken inte riktigt finns färdig än och att det pågår försök just nu.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid