Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bollnäs avbryter planeringen av nytt reningsverk

VA-aktuellt

Bollnäs kommun avbryter planeringen för bygget av ett nytt centralt reningsverk. Detta efter att budgeten för nybygget blir betydligt dyrare än vad som först var tänkt. Så sent som i mitten av februari presenterades en rapport för teknik- och fritidsnämnden som sedan begärde en höjning av investeringsanslaget för reningsverket 40 till 90 miljoner kronor. Investeringen skulle ha fördelats på tre år från och med 2014. I slutet av mars hade dock siffran justerats till 95 miljoner kronor och nu har Helsinge Vatten AB i samråd med kommunledningen beslutat för att söka alternativa lösningar. Det skriver Hela Hälsingland.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid