Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bekämpningsmedel undersöks i Kalmar

VA-aktuellt

Under hösten genomför Länsstyrelsen i Kalmar tillsammans med kommunerna en provtagningskampanj för att kartlägga förekomst av eventuella bekämpningsmedel i grundvatten och ytvatten som ska användas för dricksvatten. Eventuella fynd kommer att följas upp, och studien kommer också att ligga till grund för en långsiktig övervakning av länets dricksvattenresurser.

Studien som genomförs av länsstyrelsen i Kalmar i samarbete med länets kommuner genomförs bland annat för att kontrollera om de åtgärder som görs inom lantbruk och av myndigheter är tillräckliga. Arbetet är bland annat en följd av länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan och ett nytt fokus på dricksvattenkvalitet i länsstyrelsens nya miljöövervakningsprogram. Eventuella fynd kommer att följas upp, och studien kommer också att ligga till grund för en långsiktig övervakning av våra dricksvattenresurser. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid