Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Avloppsslam klimatsmart fosforresurs

VA-aktuellt

Att förbränna slam för att utvinna fosfor från askan är dyrbart för miljön. Istället är avloppsslam direkt på jordbruksmark ett klimatsmart sätt att återanvända fosfor. Det visar agronom Kersti Linderholm i sitt doktorsarbete vid SLU, hennes beräkningar av energiåtgång och utsläpp av växthusgaser vid olika sätt att återanvända fosfor visar detta.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid