Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arbetet för God ekologisk status 2020

Cirkulation 2/12

I år ska åtgärderna för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet vara operativa. En ny rapport från vattenmyndigheterna visar dock att det återstår mycket att göra, men också att de som sedan tidigare bedriver ett aktivt vattenarbete ligger i framkant. Cirkulation har besökt Järfälla för att se hur Bällstaågruppen arbetar med vattendirektivet.

På väg med pendeltåget från Stockholms Central till Jakobsberg i Järfälla håller jag förgäves utkik efter Bällstaån. Eftersom den börjar i Järfälla och rinner genom både Stock­holm och Sundbyberg hade jag räknat med att åtminstone få se en skymt av den. Väl framme blir jag rätt snopen när jag får veta att det lilla, smutsiga dike jag sett av och till faktiskt är en del av Bällstaån. Men förklaringen är enkel. Bällstaån är bara drygt tio kilometer lång och den har till stora delar rätats ut och kulverterats. Den är sedan länge en dagvattenrecipient och i Stock­holm räknas den som en öppen dagvattenledning av Stockholm Vatten AB.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid