Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anammox i huvudströmmen på Sjöstadsverket

Cirkulation 7/14

Intresset för kväverening i reningsverk med hjälp av anammoxbakterier är mycket stort över hela världen. I Sverige pågår utveckling på ett par håll. Nu har forskarna på Hammarby Sjöstadsverk kommit en bit på vägen för att få en stabil drift av deammonifikationsprocessen i huvudströmmen.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Sedan KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet övertog Sjöstadsverket 2008 har det pågått utveckling av deammonifikationsprocessen för kväve­rening i såväl sido- som huvudström, i forskningsanläggningen uppe på Henriksdalsberget i Stockholm.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid