Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Alnö under omvandling

Cirkulation 5/13

Det grävs som aldrig förr på idylliska Alnö i Sundsvalls ­skärgård. 1 700 fastigheter får kommunalt vatten och avlopp i ett av Sveriges största VA-projekt. I projektet ingår även områdena Lubban och Galtström. Den nya Vattentjänstlagen med skärpta miljökrav ligger bakom satsningen. Runt 70 procent av de enskilda avloppen på ön klarar inte dagens miljökrav.

I september 2010 sattes skopan i marken. Hela utbyggnaden ska vara klar 2015. Totalt grävs åtta mil schakt och det läggs ner 17 mil VA-ledningar. Till detta kommer två tryckstegringsstationer, en vattenreservoar, nio pumpstationer (APS) och tusen lättryckspumpar (LTA). Pro­jektet sysselsätter totalt över 90 personer.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid