Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Alltmer problem med “djävulska” molekyler

Cirkulation 2/14

Perfluoerade ämnen, som PFOS och PFOA, har under de senaste åren identifierats som ett ­problem för vattenförsörjningen och miljön. Kunskapen om ämnesgruppen har varit brist­fällig men intensiv forskning har visat att ämnena har egenskaper som är klart olämpliga för ­människor och miljö.

Perfluorerade ämnen är organiska föreningar som tillverkats sedan 1950-talet. De har använts i många typer av produkter, mest känt är brandsläckningsskum men det har långt ifrån varit det enda användningsområdet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid