Annons Kamstrup 2024

Alger i avloppsvatten – renar och gör nytta

Cirkulation 5/12

Mikroalger som odlas i avloppsvatten och rökgaser kan snabbt producera stora mängder biomassa och reducera både kväve och fosfor i avloppsvattnet med upp till 90 procent. Dessutom tar algerna upp koldioxid från rökgaserna och tungmetaller ur vattnet.

SLU-Umeå Energis unika algprojekt har pågått i fem år. Arbetet har utförts både i laboratorium i liten skala samt vid Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva några kilometer norr om Umeå. Algerna odlas på kommunalt avloppsvatten och lakvatten från avfallsupplag med tillskott av rökgaser från kraftvärmeverket.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid