Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Äppelodlare får inte spruta

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Skåne upphäver ett tillstånd för besprutning med bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde för ett antal äppelodlare på Österlen. Detta efter att Svenska Naturskyddsföreningen överklagat ett beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid