Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

400 nya reningsverk för bättre miljöimage

Cirkulation 4/09

Situationen i södra delen av ­Östersjön har förbättrats något under de senaste tio åren. Enbart längs den polska kusten har det byggts drygt 400 nya reningsverk. Tysk-polska gränsfloden Oder. som rinner i Östersjön, betraktades länge som en kloak. Intensivt gränsöverskridande ­samarbete och framför allt en stark känsla av förpliktelse hos den polska befolkningen har ­bidragit till renare vattendrag.

Senast 2015 måste Polen fylla EU:s miljöriktlinjer för behandling av kommunalt avloppsvatten. Det miljöstöd som Polen hittintills har erhållit från EU och andra internationella investeringsfonder avviker på ett betydande sätt från de andra östeuropeiska staternas stöd. De andra har fått donationer, medan Polen har fått sina lån utbytta mot miljöteknik. Detta kallas ekokonvertering.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid