Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

12 länder saknar åtgärdsprogram

VA-aktuellt

Europeiska kommissionen har sänt en första varning till 12 medlemsländer som inte klarat av att upprätta åtgärdsprogram enligt EUs ramdirektiv för vatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid